top of page

Cefnogi Galluogi Hwylio Hygyrch

Galluogi pobl anabl a’u teuluoedd a’u gofalwyr i fod yn actif ar y dŵr mewn amgylchedd hwyliog, diogel a chymdeithasol

EIN CENHADAETH

Mae arfordir Gogledd Cymru yn un o’r lleoedd harddaf yn y byd. Credwn y dylai pawb allu profi ei harddwch a'i anturiaethau heb y rhwystrau a achosir gan anabledd

EIN GWELEDIGAETH

Mae Ein Gweledigaeth yn gymuned lle mae pobl anabl a’u swigen yn cael eu cefnogi a’u galluogi gyda’r sgiliau, y profiad a’r hyder i fynd allan ar y dŵr a chael hwyl anturus!

bottom of page