top of page

Haf O Hwyl Efo SEAS

Nosweithiau AgoredRydyn ni wedi llwyddo i ddechrau'r tymor gyda rhai nosweithiau gwych yn agored i'r holl gyfranogwyr, ac rydyn ni’n gobeithio parhau â hyn dros yr haf. 

Wrth i’n gwirfoddolwyr fwynhau’r haf eu hunain (ydyn, rydyn ni’n gadael iddyn nhw fyd ar wyliau 🌞 ), efallai y bydd gennym lai o weithgareddau dŵr ar gael, ond peidiwch â phoeni, bydd y barbeciw allan a’r doc yn dal i fod yn lle llawn bwrlwm i gymdeithasu rhwng sesiynau.


Dyddiad

Hygyrchedd ar y pontŵn

Dydd Iau, 4 Gorffennaf

Da 👍

Dydd Mawrth, 9 Gorffennaf

Tlawd 👎

Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf

Da 👍

Dydd Iau, 1 Awst

Da 👍

Dydd Mawrth, 13 Awst

Da 👍Mae'r holl sesiynau'n dechrau am 5:30pm. Peidiwch â chyrraedd yn gynnar gan fod angen i ni adael i sesiynau Canolfan Conwy orffen a gosod. Os gallwch chi barcio yn y meysydd parcio uchaf a gwneud eich ffordd i lawr, bydd hynny'n helpu i gadw'r lôn yn glir i'r rhai sydd ei hangen.

Os hoffech chi gael ychydig mwy o wybodaeth, neu os hoffech chi roi gwybod i ni eich bod chi’n dod (mae hynny'n help mawr i gynllunio), yna cysylltwch â ni ar Facebook neu E-bost

Comments


bottom of page