top of page
Karl Midlane wheelyboat Oct 2019 (28).jpg
Karl Midlane SEAS PD sailing club 8 2022-1 (27).jpg
Karl Midlane SEAS March training 2022 (4).jpg

Cymryd rhan

Mae angen eich cymorth arnom!!

 

Os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith, cysylltwch â ni!

Yn anffodus nid yw cychod, cyfleusterau, tanwydd, gwaith cynnal a chadw, yswiriant ac offer am ddim.

Gallwch ein helpu yn wirioneddol i barhau â’n gwaith drwy bwyso'r botwm Rhoi yn awr.

Bydd unrhyw swm, mawr neu fach yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl anabl a’u swigen.

Karl Midlane wheelyboat Oct 2019 (7).jpg

Beth am Wella Bywydau

Dyma rai ffyrdd y gallwch gyfrannu:
Donate

Yn Bersonol

Yn un o'n Digwyddiadau 

Arlein

Defnyddio Bancio Rhyngrwyd

Sefydliad Cymorth Elusennau (CAF)

Rhif y Cyfrif: 00033557

Cod Didoli: 40-52-40

PayPal ButtonPayPal Button

Dros y Ffôn

Mae'n hawdd cyfrannu all-lein hefyd.

Ffôn: 07813 160664

bottom of page