top of page

SEAS yn Ail-ddechrau trwy Wahoddiad yn Unig. Neges gan ein Cadeirydd

Efallai eich bod wedi gweld y lluniau o Ddiwrnod Hyfforddi Gwirfoddolwyr SEAS ar Face Book neu gyfryngau eraill, nid yn unig oedd llwyddiant y diwrnod yn wen i bawb a fynychodd, ond yn y pwyntiau dysgu hynod werthfawr mewn diogelwch a gweithrediad. codwyd y ddau gan y cyfranogwyr a daeth yn amlwg yn ystod y dydd.


Bu'r Diwrnod Hyfforddi Gwirfoddolwyr o gymorth i SEAS

ymddiriedolwyr wrth gynllunio ailddechrau gweithgareddau SEAS mewn amgylchedd diogel i gyfranogwyr a gwirfoddolwyr, ar gyfer gweithredu gweithgareddau ar y dŵr, ac mewn perthynas â Covid-19.


Uchelgais yr ymddiriedolwyr yw cael pawb yn ôl i weithgareddau yn 2021 cyn diwedd y tymor ac i alluogi hyn, mae cyfres o ddigwyddiadau gweithgaredd yn cael eu cynllunio a’u paratoi i ddarparu ar gyfer gallu a symudedd pob cyfranogwr.


Er diogelwch, bydd nifer y cyfranogwyr ym mhob digwyddiad yn gyfyngedig a bydd pob digwyddiad trwy wahoddiad yn unig, ac erbyn diwedd y tymor, bydd pawb wedi cael gwahoddiad. Bydd y cyfyngiad ar niferoedd yn sicrhau profiad gweithgaredd gwerth chweil mewn amgylchedd diogel a sicr dan oruchwyliaeth lawn.


Mae’r gwaith o baratoi a chynllunio’r digwyddiadau hyn yn cael ei wneud ochr yn ochr â’r gwaith gweinyddol parhaus a chodi arian gan yr ymddiriedolwyr, (costiodd y Diwrnod Hyfforddi Gwirfoddolwyr yn unig bron i £1,000 i SEAS i’w roi ymlaen), felly byddwch yn amyneddgar wrth i ni ailddechrau gweithgareddau sy’n gweithio. gyda gweithdrefnau gweithredu newydd a chanllawiau asesu risg.


Bydd ein Hymddiriedolwr Pat Speed, sef Trysorydd SEAS, yn cydlynu’r mynychwyr a bydd hi mewn cysylltiad â phawb wrth i ni symud ymlaen drwy weddill y tymor. Bydd Jon Gamon yn cyfarwyddo gweithrediadau fel arfer, gyda hyfforddwyr Canolfan Conwy yn rhedeg y sesiynau gyda chymorth gwirfoddolwyr SEAS.


Mae gan Ymddiriedolwyr SEAS gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer SEAS, gan gynnwys sesiynau pwrpasol i ofalwyr, gofalwyr ifanc a grwpiau eraill yn ogystal â’n gweithgareddau ‘rheolaidd’, ac rydym yn parhau i wneud cais am gyllid ar gyfer y rhain.


Rydym yn falch iawn o symud ymlaen o'r diwedd, a byddwn yn gwneud hynny mewn modd diogel a phwyllog a byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod pawb yn cael y SEAS Sailability Smile unwaith eto.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, neu os hoffech ymwneud â SEAS, mae croeso i chi gysylltu â mi yn uniongyrchol.


Richard Horovitz


Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr SEAS Sailability

e-bost: seassailability@yahoo.com Ffôn: 07450257555

Comentários


bottom of page