top of page

Hwylio yn 2024!

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod SEAS Sailability yn hwylio eto ym mis Mai 2024, ac rydym yn edrych ymlaen at eich cael chi ar fwrdd y llong. 


Buddsoddi yn Ein Gwirfoddolwyr Rhyfeddol!

Ein gwirfoddolwyr ymroddedig yw calon ac enaid SEAS Sailability, ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r hyfforddiant a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt. Rydym wedi bod yn brysur yn sicrhau mai'r tymor sydd i ddod yw ein gorau eto, ac mae ein gwirfoddolwyr wedi bod yn hogi eu sgiliau!Chwefror: Cofleidiodd ein gwirfoddolwyr yr awyr agored gyda sesiwn hyfforddi byw yn y gwyllt a oedd yn llawn hwyl, gan ddysgu’r grefft o adeiladu tân a mwynhau malws melys haeddiannol!

  • Mawrth: O dan arweiniad arbenigol Karl Midlane,

cychwynnodd 8 o wirfoddolwyr ar eu taith i ddod yn hyfforddwyr canŵio a chaiaco cymwys.

Ebrill: Mae hyfforddiant yn parhau gyda pheth hwylio a chychod pŵer ac ychydig mwy o badlo Newidiadau Cyffrous i’r Rhaglen yn Seiliedig ar Eich Adborth!

Diolch i'r adborth gwerthfawr a rannwyd gennych yn ein digwyddiad “cau pen y mwdwl” rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi rhai newidiadau cyffrous ar gyfer 2024!


Amseroedd Gwahanol i Fynd ar y Dŵr:

Rydym wedi gwrando ar eich ceisiadau ac yn newid ein hamserlen chwaraeon dŵr!  Yn ogystal â sesiynau rheolaidd ar ddau ddydd Mawrth bob mis, byddwn yn cynnig:

  • Chwaraeon Dŵr Nos Iau: Ymunwch â ni am noson hwyliog ar y dŵr ar ddydd Iau cyntaf pob mis (yn dechrau 2 Mai!).

  • Anturiaethau Cwch ar y Penwythnos Bob Mis: Cyfle i fynd ar y dŵr un dydd Sadwrn neu ddydd Sul bob mis.


Sesiynau Agored a Sesiynau Gwahoddiad yn Unig:

Er mwyn sicrhau bod pawb yn cael profiad gwych, byddwn yn cynnig cymysgedd o sesiynau gweithgaredd agored a gwahoddiad yn unig.

  • Sesiynau Agored: Gall unrhyw un ymuno â'r digwyddiadau cymdeithasol hyn, sy'n berffaith ar gyfer newydd-ddyfodiaid a'r rhai profiadol fel ei gilydd. Efallai y bydd gan y digwyddiadau hyn ychydig yn llai o amser ar y dŵr ond maent yn cynnig cyfle gwych i gwrdd ag eraill a mwynhau barbeciw blasus.

  • Mae dau ddigwyddiad min nos cyntaf y tymor yn agored i bawb:

  • Dydd Iau, 2 Mai - Dyma'r opsiwn gorau i'r rhai sydd â phryderon symudedd oherwydd llanw ffafriol.

  • Dydd Mawrth, 7 Mai 

  • Sesiynau Gwahoddiad yn Unig: Mae'r sesiynau hyn yn ein galluogi i reoli niferoedd a sicrhau bod gan bawb ddigon o amser a lle i fwynhau'r gweithgareddau penodol. Edrychwch allan am wahoddiadau mewn cylchlythyrau yn y dyfodol!


Nodyn atgoffa ynglŷn â chofrestru:

I sicrhau eich lle ar gyfer y digwyddiadau agored (2 a 7 Mai), rhowch wybod i ni ymlaen llaw drwy anfon e-bost at participate@seassailability.org.uk


Edrychwn ymlaen at eich croesawu am dymor bythgofiadwy arall a chofiwch gadw llygad am y rhaglen lawn yn fuan!


SEAS Sailabilityコメント


bottom of page