top of page

Matt Beaumont – Cyfarwyddwr Gweithrediadau SEAS

With two decades of experience as an outdoor coach, Matt has a passion for the great outdoors that goes way back to family camping trips on the Gower Peninsula and Scouting adventures.

Gyda dau ddegawd o brofiad fel hyfforddwr awyr agored, mae gan Matt angerdd am yr awyr agored sy’n deillio ymhell yn ôl i deithiau gwersylla’r teulu ym mhenrhyn Gŵyr ac anturiaethau Sgowtio.

Wedi cyfnod o weithio mewn ymchwil fel biolegydd, newidiodd Matt ei yrfa gan droi ei ddiddordebau yn yrfa. Fel hyfforddwr awyr agored, mae’n ymroddedig i gyflwyno gweithgareddau awyr agored i unigolion, gan feithrin eu sgiliau ac fel hyfforddwr RYA, mae wedi bod yn datblygu hyfforddwyr newydd ers 2005.


Mae wedi gweithio mewn amryw o ganolfannau awyr agored, gan gynnwys Plas Menai a’r Ganolfan Conway. Mae gan Matt bwyslais cryf ar ddiogelwch ac ansawdd. Mae’n credu fod yr awyr agored yn cynnig profiadau unigryw i bob unigolyn ac mae’n gweld gwerth mewn cynhwysiant, hyblygrwydd ac yn bwysicach fyth, hwyl.


Yn 2012, cafodd Matt y cyfle i wirfoddoli yn y digwyddiad hwylio Paralympaidd, profiad a gafodd argraff barhaol arno. Mae’n unigolyn brwdfrydig yn yr awyr agored, yn mwynhau bordhwylio, hwylio, a rhoi cynnig ar ddisgyblaethau newydd. Mae ei deulu yn rhannu ei gariad am yr awyr agored, gyda’i ferch Ellie yn dringo a rhedeg mynyddoedd, a Will ei fab yn rhan o achub bywyd wrth syrffio. Fel unrhyw Dad cystadleuol, mae’n aml yn gweld ei hun yn breuddwydio am ei blentyndod.


Aeth Matt a’i deulu ar daith bacpacio am chwe mis ar draws China a De America hyd yn oed. Yn awr, fel y Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer SEAS, mae’n ymroddedig i ddarparu profiadau awyr agored diogel a chymdeithasol i unigolion yng Ngogledd Cymru ar y Fenai, gyda phwyslais ar bwysigrwydd teulu a gofalwyr.

Comments


bottom of page