top of page

Dogfennau SEAS

Mae SEAS yn Elusen Gofrestredig sy’n darparu gweithgareddau ar y dŵr ar gyfer pobl anabl, eu teuluoedd a’u gofalwyr ar lannau’r Fenai yng Ngogledd Cymru. Mae’r elusen yn cael ei goruchwylio gan yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am sicrhau priodoldeb ariannol, diogelu, polisi a gweithdrefnau, a cheisiadau grant ar ran yr elusen. Mae’r holl weithgareddau yn cael eu trefnu a’u cynnal gan wirfoddolwyr hyfforddedig, cymwysedig a phrofiadol iawn dan nawdd Canolfan Conwy, y ganolfan addysg awyr agored fwyaf yn y DU. Mae nifer o'r gwirfoddolwyr yn arbenigwyr pwnc a gydnabyddir yn genedlaethol yn eu maes gweithgareddau eu hunain, megis hwylio, caiacio neu badio pŵer.

Mae SEAS yn hynod ddiolchgar i bobl a busnesau lleol Gogledd Cymru, heb eu cyfraniadau, eu cefnogaeth a’u hanogaeth ni fyddai SEAS yn bodoli. 


O'r holl bethau rydyn ni'n eu gwneud i'n haelodau, does dim byd yn cael gymaint o effaith fuddiol ar ein haelodau na gweithgareddau SEAS". Dot Gallagher, Cadeirydd, MenCap Mon.
 

Cyfansoddiad Sailability SEAS

Tystysgrif Comisiwn Elusennau SEAS Sailability

Datganiad a Chod Ymddygiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth SEAS

Polisi a Gweithdrefnau Diogelu Oedolion SEAS Sailability

SEAS Sailability Polisi a Gweithdrefnau Diogelu Plant

Mae Polisïau a Gweithdrefnau Hwylio SEAS yn dilyn 'Gweithdrefnau Diogelu Cymru' ar gyfer pob gweithgaredd sy'n ymwneud â phlant, pobl ifanc neu oedolion sy'n wynebu risg.diogelu.cymru 

Canllaw Arfer Da SEAS ar gyfer Hyfforddwyr, Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr

SEAS Cod Ymddygiad Cyfranogwyr a Rhieni o dan 18 oed

Telerau ac Amodau Presenoldeb SEAS

Ffurflen Gofrestru SEAS

Polisi Iaith Gymraeg SEAS

Polisi Amgylcheddol SEAS

Polisi GDPR SEAS

SEAS Sponsorship Form

bottom of page