top of page
Karl Midlane SEAS training 6 2021-13.jpg
Karl Midlane SEAS Sep 2021 (8).jpg
SEAS sups 8 2021-4.jpg
facebook-1138513_1920.jpg

Er mwyn cadw ar y blaen â’r newyddion diweddaraf dilynwch ein tudalen Facebook SEAS

Mae digwyddiadau SEAS drwy wahoddiad

 

Er mwyn sicrhau diogelwch ac i alluogi i bawb fynychu digwyddiad SEAS i gael y sylw y maent yn ei haeddu, rydym yn cyfyngu ar nifer yr unigolion sy’n mynychu i 50.

Yn barod ar gyfer tymor 2023, rydym yn gweithio’n barhaus gyda’n grwpiau defnyddwyr ac i gynnwys ein gwirfoddolwyr i sicrhau bod y broses wahoddiad yn deg ac yn briodol i’ch gofynion. Mae gwaith yn parhau i symud yn ei flaen, a bydd diweddariadau yn cael eu rhoi yma ac ar ein tudalen Facebook.

Os ydych yn newydd i SEAS, ac os hoffech fynychu sesiwn, cysylltwch â ni, ac fe wnawn bopeth y gallwn er mwyn mynd â chi ar y dŵr.
 

Gyda diolch
 

Tîm SEAS

bottom of page