top of page

Mae SEAS yn recriwtio - Rheolwr Gweithrediadau

Rydym am benodi Rheolwr Gweithrediadau i swydd llawn amser 0.5 (18.5 awr yr wythnos) i weinyddu, trefnu, a goruchwylio pob agwedd ar weithgareddau SEAS.

 

Y tâl pro rata yw £44,000 y flwyddyn

 

Ariennir y swydd hon yn y lle cyntaf am ddwy flynedd gan y Loteri Genedlaethol.

 

Os hoffech wneud cais am y swydd hon, e-bostiwch eich CV, ynghyd â llythyr eglurhaol manwl yn esbonio sut yr ydych yn bodloni manyleb y rôl (uchafswm o 1000 o eiriau) at seassailability@yahoo.com.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 21 Gorffennaf 2023.

Mae’r disgrifiad swydd

bottom of page