top of page

Mae gennym bontŵn hygyrch newydd!!

Updated: Jul 6, 2023

Diolch i'n cyfaill, Jim Coulam, athrylith peirianyddol, mae gennym bontŵn arnofiol sefydlog iawn a llawer mwy diogel er mwyn cael mynediad i'r Fenai.

Dyluniodd Jim ein V17 hefyd gyda'n ffrind, Andy Beadsley, ein cyfaill o Wheelyboat Trust.


Comments


bottom of page